Wszystkim naszym myśliwym życzymy w nadchodzącym 2023 roku
jeszcze więcej satysfakcji z realizacji wspólnej pasji,
życiowych trofeów i niezapomnianych przeżyć w łowisku.

ZARZĄD KŁ „RYŚ” i Admin.

Darz Bór!