W Giżycku dnia 29 września 2012 roku o godz. 14 30 Mszą Św. w Kościele Św. Brunona rozpoczęto uroczystości z okazji 60-tej rocznicy powstania KŁ „ Ryś”. Mszę celebrował Ks. Prałat Lech Janowicz, rozpoczynając od wprowadzenia pocztu sztandarowego wraz z asystą honorową, przy dźwiękach zespołu myśliwskiego „Hubertus” z Kwidzynia grającego na rogach myśliwskich.

Na początku ksiądz skierował słowa powitani do wszystkich myśliwych szczególnie jubilatów i ich rodzin, władz okręgowych PZŁ, zaproszonych gości, oraz sympatyków łowiectwa. Wyraził gorące życzenia pomyślności i sukcesów na niwie łowieckiej i w życiu osobistym dla członków koła oraz podziękował za pracę na rzecz polskiej przyrody. W trakcie mszy czynnie uczestniczyli przedstawiciele koła występujący w galowych mundurach organizacyjnych PZŁ. Czytali ewangelie i modlitwy, a także pełniąc rolę ministrantów. Wzruszającym momentem była modlitwa poświęcona 33 myśliwym koła którzy w 60-cio letniej historii „odeszli do krainy wiecznych łowów”. W trakcie mszy najbardziej zasłużeni honorowi członkowie koła przekazali dary na rzecz kościoła, a na zakończenie mszy prezes koła podziękował księdzu za odprawienie uroczystej mszy, wszystkim przybyłym za udział oraz zarządził wyprowadzenie pocztu sztandarowego.

Niesamowite wrażenie na wszystkich zrobiło brzmienie rogów myśliwskich w ogromnym wnętrzu kościoła oraz podniosła atmosfera.
Dalsze świętowanie miało swoje miejsce w centralnym punkcie miasta Giżycko przy głównym pasażu portowym w ogromnej restauracyjnej sali ustrojonej elementami łowieckimi i starymi fotografiami z historii koła. Biesiada myśliwska w której uczestniczyło ponad 180 osób rozpoczęła się obiadem, po czym prezes koła powitał wszystkich myśliwych z ich rodzinami oraz gości.

Szczególnie powitał Panią Burmistrz Giżycka Jolantę Piotrowską, Prezesa ORŁ w Suwałkach Pana Józefa Bućwińskiego, Przewodniczącego ZO PZŁ w Suwałkach Pana Jana Goździewskiego, wójtów gmin na których koło ma obwody łowieckie, przedstawicieli giżyckich kół łowieckich i Nadleśnictwa Giżycko.

Głównym elementem uroczystości przy dźwiękach sygnałów myśliwskich było odznaczenie Sztandaru Koła Łowieckiego „Ryś” w Giżycku najwyższym odznaczeniem łowieckim „ZŁOM” oraz jego zasłużonych dla łowiectwa przedstawicieli:
Koledzy:

Złoty medal zasługi łowieckiej :

– Jurek Chmielewski
– Kazimierz Kozak
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej:
– Kazimierz Staniul

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej:

– Tadeusz Cygler
– Janusz Staniul
– Zbyszek Sznajderowicz
– Arek Zych
– Piotr Chochulski

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej:

– Andrzej Wedle
– Darek Thomas

W imieniu koła i odznaczonych podziękował Kol. Jerzy Chmielewski były wieloletni prezes zarządu koła.
Ważnym elementem w trakcie biesiady było przedstawienie przez członków zarządu koła 60-cio letniej historii, osiągnięć planów i wyzwań na przyszłość stojących przed kołem. Również w stronę koła goście kierowali wiele ciepłych słów i życzeń pomyślności, oraz przekazali wiele sympatycznych, pamiątkowych prezentów, a wszystko to działo się przy gromkich brawach biesiadników.
Po części oficjalnej aczkolwiek na dużym luzie jak to bywa w gronie myśliwskim, biesiada odbyła się przy suto zastawionych stołach, gdzie królowała dziczyzna, dobre trunki, oraz niekończące się opowieści i gawędy myśliwskie, przerywane koncertami zespołu myśliwskiego i tańcami na parkiecie, a trwała do bladego świtu.