You are currently viewing Walne Zgromadzenie Koła 19.05.2024

Walne Zgromadzenie Koła 19.05.2024

Zarząd Koła Łowieckiego „Ryś” w Giżycku, uchwałą z dnia 26.04.2024r., zwołuje Walne Zgromadzenie Koła. Zebranie odbędzie się 19.05.2024r., o godzinie 9:00 w „Piotrówce”, w Kruklinie. Nieobecność usprawiedliwia Zarząd Koła.