Wykluczenie z koła łowieckiego za nie-koleżeństwo

Od kilku dekad panuje powszechne przekonanie wśród myśliwych, że każdego „niewygodnego” członka koła można wykluczyć za niekoleżeństwo. Faktycznie w obowiązującym do 2019 roku Statucie PZŁ za nieprzestrzeganie „zasad współżycia koleżeńskiego” oraz dobrych obyczajów i zasad selekcji straszono utratą członkostwa, ale konia z rzędem temu, kto domyśli się, co autorzy Statutu w 2005 roku mieli na myśli pod pojęciem „współżycia koleżeńskiego”

WIĘCEJ